Financiering

Persoonlijke lening

Een Persoonlijke Lening is uitermate geschikt als u bij de aankoop van uw objecten zeker wilt weten dat het krediet geheel is ingelost binnen een afgesproken periode. De maximale looptijd voor een Persoonlijke Lening is 120 maanden. Deze leenvorm wordt vaak gebruikt voor een verbouwing, de aanschaf van een auto, keuken, badkamer, boot of caravan. Het is verstandig om de maandelijkse aflossing in overeenstemming te brengen met de verwachte gebruiksduur van de auto. Samen met PlusAdvies Finance wordt gekeken wat het beste aansluit op uw behoefte.

Autofinanciering (HK)

Een vorm van kopen waarbij je uiteindelijk eigenaar wordt van het product, noemen we Huurkoop. Wanneer je huurkoop toepast bij het aanschaffen van een auto, doe je eerst een aanbetaling op de auto naar keuze. Het resterende bedrag zal vervolgens in termijnen betaald moeten worden. Wanneer de laatste termijn is verstreken ben je eigenaar van het voertuig. Juridisch ben je eigenaar van de auto wanneer de laatste betalingstermijn is verstreken en voldaan.

Doorlopend Krediet

Het Doorlopend Krediet is een manier van lenen voor particulieren die meestal gebruikt wordt voor uitgaven waarbij vooraf niet bekend is hoeveel geld er nodig is, zoals bijvoorbeeld een verbouwing of tuinaanleg. Ook wordt het Doorlopend Krediet vaak gebruikt om wat extra geld achter de hand te hebben. U spreekt een kredietlimiet af (bedrag wat u maximaal wenst te lenen) waarover u een vast percentage per maand betaalt aan rente en aflossing. Gebruikelijke aflossingspercentages zijn 2% of 1,5% per maand. De rente is gedurende de looptijd variabel.

Info: PlusAdvies Finance te Waalwijk